Historia

Od czasów średniowiecznych do popkultury…

śpiewnik gregoriańskich

Chorał gregoriański to liturgiczny śpiew w kościele rzymskokatolickim, którego melodie śpiewane są bez instrumentalnego akompaniamentu przez jednego lub więcej wykonawców. Kształtował się już od pierwszych wieków chrześcijaństwa, a określa się go "gregoriańskim" nawiązując do imienia papieża Grzegorza I Wielkiego, który skodyfikował jego zasady.

Źródłem chorałowych melodii były śpiewy różnych kultur Zachodu i Wschodu: np. muzyki synagogalnej, muzyki greckiej, bizantyjskiej oraz hymnów wczesnochrześcijańskich. Słuchając chorałów, możemy zatem podziwiać starodawne melodie, symbole i harmonię współbrzmienia różnych wyznań. Wyraziste motywy zawarte w chorale przekazują treść sakralnych słów i łączą się dzięki zastosowaniu skal kościelnych (wzorowanych na tych, których używano w muzyce starożytnej Grecji!) oraz odpowiednich interwałów (odległości między dźwiękami), które również mają swoje głębokie znaczenie.

Świety Grzegorz
Notacja w księdze mszalnej

Językiem chorału gregoriańskiego jest łacina, a klasycznym zespołem wykonawców – chór męski, śpiewający unisono. Współcześnie, chorał gregoriański pojawia się w wielu rodzajach muzyki - jest np. cytowany w muzyce filmowej. W połączeniu z muzyką rock, blues i pop sprawia, że znane utwory popularne stają się prawdziwymi dziełami sztuki. Właśnie nimi uraczymy Państwa podczas koncertów gregorian GRACE.

Ten dziewięcioosobowy chór przenosi w nowoczesny świat chorał gregoriański z dzisiejszymi tytułami Pop-kultury. Robi to w niespotykanym stylu, robiąc duże wrażenie, nie odbiegając daleko od wersji orginalnych.
Interpretacje Chorałów zachwycają śpiewem chórzystów i grą instrumentalistów. Wszystko w aranżacji kompozytora Jędrzeja Rocheckiego

Mnich w klasztornych krużgannkach

Obrazek w nagłówku: © Taddeo Crivelli - Saint Gregory_Getty Center-PublicDomain via WikimediaCommons
Księga chorałów gregoriańskich: © AdobeStock#95375823Święty
Grzegorz: © Antonello da Messina - Public Domain via WikimediaCommons
Gregoriański zapis mszalny: © AdobeStock#42536758
Mnich w łuku klasztornym: © CCO Public Domain Maxpixel#2173524