Informacje prawne

INFORMACJE ZGODNIE Z §5 USTAWY O TELEMEDIACH

Wolff-Concerts jest marką należącą do spółki Neumann-Wolff Media und Vertrieb GmbH.
Mittelweg 5
25980 Westerland (Tinnum)
Niemcy

E-mail: info@n-w-vertrieb.de 
Telefon: +49 - 4651 - 96 77 064

Reprezentowany przez:
Kay-Philipp Neumann-Wolff

Wpis do rejestru handlowego
:

Spółka wpisana do Federalnego Rejestru Handlowego, Sąd Rejestrowy we Flensburgu.
Numer rejestrowy / KRS: HRB 9482 FL

Numer podatkowy i numer VAT:

Numer identyfikacji podatkowej: 15/291/28838 Urząd Skarbowy Flensburg
Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z §27a ustawy o podatku od sprzedaży NIP: DE283581704


Osobą odpowiedzialną w rozumieniu §6 Teledienstgesetz lub Mediendienst-Staatsvertrag jest:

Kay-Philipp Neumann-Wolff


Informacja w Internecie:

Neumann-Wolff Media i Dystrybucja: www.n-w-vertrieb.de

Powiadomienie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów:

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do informowania konsumentów o istnieniu Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online, za pomocą której można rozstrzygać spory bez konieczności wnoszenia sprawy do sądu. Za utworzenie platformy odpowiedzialna jest Komisja Europejska. 


Europejską platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów można znaleźć tutaj:  http://ec.europa.eu/odr


Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że nie jesteśmy gotowi do udziału w procedurze rozstrzygania sporów w ramach europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów. W celu skontaktowania się z nami, prosimy o skorzystanie z naszego e-maila i numeru telefonu podanego powyżej.ZASTRZEŻENIA - INFORMACJE PRAWNE

§1 Odpowiedzialność za zawartość treści internetowych

Bezpłatne i swobodnie dostępne treści tej strony zostały stworzone z największą starannością. Dostawca tej strony nie może jednak zagwarantować dokładności i aktualności udostępnianych treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym znane jest konkretne naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy odpowiednie treści. Wpisy/teksty internetowe oznaczone nazwiskiem odzwierciedlają opinię danego autora wpisu i nie zawsze są zgodne z opinią dostawcy. Sam fakt dostępu do bezpłatnych i swobodnie dostępnych treści nie tworzy żadnego stosunku umownego między użytkownikiem a dostawcą; w tym względzie brak jest zamiaru prawnego dostawcy.


§2 Odpowiedzialność za linki

Niniejsza strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Te strony internetowe, na których treść nie mamy żadnego wpływu, podlegają odpowiedzialności danego operatora. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Przy pierwszym tworzeniu linków zewnętrznych dostawca sprawdził, czy treści zewnętrzne nie naruszają prawa. W tym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Oferent nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz zawartość stron, do których odsyłają linki. Zamieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że oferent przyjmuje treści znajdujące się za danym odnośnikiem lub linkiem jako własne. Nie jest uzasadnione, aby oferent stale monitorował linki zewnętrzne bez konkretnych wskazówek o naruszeniu prawa. Takie linki zewnętrzne będą jednak natychmiast usuwane w przypadku ujawnienia naruszeń prawa.


§3 Prawa autorskie i prawa pokrewne

Treści opublikowane na tej stronie internetowej podlegają prawu autorskiemu i dodatkowym prawom autorskim. Każde użycie niedozwolone przez prawo autorskie i pomocnicze prawo autorskie wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego właściciela praw. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edytowania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub powielania treści w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach. Treści i prawa osób trzecich są oznaczone jako takie. Niedozwolone powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze prawnej. Dozwolone jest jedynie tworzenie kopii i pobieranie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

Wyświetlanie tej strony internetowej w zewnętrznych ramkach jest dozwolone tylko za pisemną zgodą.


§4 Szczególne warunki użytkowania

O ile specjalne warunki dotyczące indywidualnego korzystania z tej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych punktów, zostanie to wyraźnie zaznaczone w odpowiednim miejscu. W takim przypadku obowiązują specjalne warunki użytkowania w danym indywidualnym przypadku.


Żródło: Generator stopek redakcyjnych/impressum juraForum.de


Obrazek w nagłówku: © Philipp Neumann-Wolff